Privacy beleid

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Cups4Clubs. (KvK 71242910) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Cups4Clubs (biedt onder andere via haar website) verschillende diensten aan, zoals de mogelijkheid tot het abonneren op nieuwsbrieven en een contactformulier in vullen. Daarbij verwerkt Autobedrijf ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Cups4Clubs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Cups4Clubs houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2. Contact met Cups4Clubs

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Cups4Clubs wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: + 31 (0) 6 44 60 75 70
Mail: contact@cups4clubs.nl
Website: via het contactformulier op cups4clubs.nl
Post: Huttenwal 9, 7462 AB Rijssen

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Cups4Clubs verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Cups4Clubs verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt.

 

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die Cups4Clubs aanbiedt, kan Cups4Clubs de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) Naam
(b) Adresgegevens
(c) Telefoonnummer
(d) E-mailadres
(e) Faxnummer
(f) Telefoonlog

 

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(b) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(c) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Cups4Clubs;
(d) om de website(s) van Cups4Clubs te verbeteren;

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Cups4Clubs stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen. Met uitzondering waar toestemming is verleend.
6.2. Indien Cups4Clubs uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Cups4Clubs ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkers overeenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden [uitzonderingen, bijvoorbeeld waar toestemming is verleend?)].
6.3. Cups4Clubs zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Cups4Clubs neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.Cups4Clubs zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Cups4Clubs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Cups4Clubs uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Cups4Clubs uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Cups4Clubs bezoekt. Op de website(s) van Cups4Clubs worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
8.2. Daarnaast kan Cups4Clubs gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Cups4Clubs te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Cups4Clubs gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google (vooralsnog) opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

9. Websites van derden

De website van Cups4Clubs kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Cups4Clubs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

11. Wijzigingen

Cups4Clubs kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Cups4Clubs een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

 

13. Klachten

Cups4Clubs hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Cups4Clubs.